ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:328

Vučurović: Ispitati poslovne veze režima i ljudi iz OVK, Skupština CG, 21.06.2018.

Aleksić - Vlast preko sporta modeluje novocrnogorski identitet, Skupština CG, 21.06.2018.

Vučurović Janoviću - Napadali ste mlade košarkaše CG zbog tri prsta, Skupština CG, 21.06.2018.

Radunović - Sportskim novinarima otežan posao zbog političkih podjela, Skupština CG, 21.06.2018.

Vučurović - Zakon o zaštiti lica i imovine diskriminatorski i licemjeran, Skupština CG, 20.06.2018.

Đukanović - Marković se ponizno nudi za prihvatne centre migranata, Skupština CG, 20.06.2018.

Đukanović Škrelji - Želi se umanjiti snaga pravoslavnog korpusa preko albanskog pitanja, 20.06.2018.

Milutin Đukanović - DPS uništava hrišćanski temelj CG, Skupština CG, 20.06.2018.

Vučurović - Režim u dijaspori ima svoje favorite i poslušnike, Skupština CG, 20.06.2018.

Radunović - Dominantno iseljavanje Bošnjaka dok je BS na vlasti, Skupština CG, 20.06.2018.

Aleksić: Dijaspora važan segment neregularnih izbora u CG, Skupština CG, 20.06.2018.

Mandić - CG se svaki dan nalazi na ivici sukoba, Skupština CG, 19.06.2018.

Milutin Đukanović - Logičnije da je Zakon o Predsjedniku CG predložio DPS, Skupština CG, 19.06.2018.

Aleksić Sekuliću - DPS glasaju crnogorski nacionalisti ili interešdžije, Skupština CG, 19.06.2018.

Close
Close