ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:261

Budimir Aleksić o naknadama za majke, Skupština CG, 26.12.2017.

Strahinja Bulajić - Država je kolovođa u nasilju nad ženama, Skupština CG, 26.12.2017.

Marina Jočić o naknadama za majke, Skupština CG, 26.12.2017.

Milutin Đukanović - Manjinska prava se zloupotrebljavaju, Skupština CG, 26.12.2017.

Slaven Radunović, izlaganje o Budžetu, Skupština CG, 22.12.2017.

Andrija Mandić - Tužilaštvo je buzdovan u rukama Đukanovića, Skupština CG, 22.12.2017.

Budimir Aleksić - Predlog budžeta je antisrpski, Skupština CG, 21.12.2017.

Jočićeva - Pravosuđe je u službi kriminalne vlasti, Skupština CG, 21.12.2017.

Slaven Radunović, pitanje i komentar Nuhodžiću, Skupština CG, 20.12.2017.

Milutin Đukanović - Pažin učesnik kreiranja "Državnog udara", Skupština CG, 20.12.2017.

Milutin Đukanović, pitanje i komentar Simoviću, Skupština Crne Gore, 20.12.2017.

Andrija Mandić, pitanje i komentar Nuhodžiću, Skupština Crne Gore, 20.12.2017.

Jovan Vučurović, pitanje i komentar Pejoviću, Skupština Crne Gore, 20.12.2017.

Andrija Mandić, pitanje i komentar Pažinu, Skupština Crne Gore, 20.12.2017.

Close
Close