ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:345

Vučurović - Marković, Pažin, Bečić i Abazović slijepi poslušnici EU, Skupština CG, 26.06.2018.

Vučurović - Neshvatljiva saradnja CG i Turske u odbrambenoj industriji, Skupština CG, 22.06.2018.

Bulajić - Vlada želi da CG izigrava migrantsku tampon zonu, Skupština CG, 22.06.2018.

Vučurović: Ispitati poslovne veze režima i ljudi iz OVK, Skupština CG, 21.06.2018.

Aleksić - Vlast preko sporta modeluje novocrnogorski identitet, Skupština CG, 21.06.2018.

Vučurović Janoviću - Napadali ste mlade košarkaše CG zbog tri prsta, Skupština CG, 21.06.2018.

Radunović - Sportskim novinarima otežan posao zbog političkih podjela, Skupština CG, 21.06.2018.

Vučurović - Zakon o zaštiti lica i imovine diskriminatorski i licemjeran, Skupština CG, 20.06.2018.

Đukanović - Marković se ponizno nudi za prihvatne centre migranata, Skupština CG, 20.06.2018.

Đukanović Škrelji - Želi se umanjiti snaga pravoslavnog korpusa preko albanskog pitanja, 20.06.2018.

Milutin Đukanović - DPS uništava hrišćanski temelj CG, Skupština CG, 20.06.2018.

Vučurović - Režim u dijaspori ima svoje favorite i poslušnike, Skupština CG, 20.06.2018.

Radunović - Dominantno iseljavanje Bošnjaka dok je BS na vlasti, Skupština CG, 20.06.2018.

Aleksić: Dijaspora važan segment neregularnih izbora u CG, Skupština CG, 20.06.2018.

Close
Close