ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:330

Vučurović - Srbi u CG nisu manjina, Skupština CG, 04.07.2018.

Aleksić - Vlast pravi podjelu na "konstruktivne" i "destruktivne" narode, Skupština CG, 04.07.2018.

Radunović Papoviću - DPS kroz građansku ideologiju forsira crnogorsku, Skupština CG, 04.07.2018.

Đukanović - Manjine čine da pravoslavna većina postane politička manjina, Skupština CG, 04.07.2018.

Vučurović - U CG se progone ljudi što su patriote, Skupština CG, 03.07.2018.

Milutin Đukanović - CG daleko od elementarnog poštovanja ljudskih prava, Skupština CG, 03.07.2018.

Jočić Numanoviću - Vi biste da ne vidimo diskriminaciju srpskog naroda, Skupština CG, 03.07.2018.

Aleksić - Izvještaj o radu Ombudsmana ne sadrži kršenja prava Srba, Skupština CG, 03.07.2018.

Milutin Đukanović - ASK je zajedno sa Katnićem pokrenula progon DF, Skupština CG, 02.07.2018.

Bulajić - Vojska CG na Kosmetu je usluga Albancima u CG i na Kosmetu, Skupština CG, 02.07.2018.

Radunović - Kosovo* su neki priznali zbog američkih interesa, Skupština CG, 02.07.2018.

Milutin Đukanović - Vojnici CG idu na Kosmet da štite ROSU, Skupština CG, 02.07.2018.

Aleksić - Ova država je negacija svih sadržaja Knjaževine i Kraljevine CG, Skupština CG, 02.07.2018.

Vučurović - Vojnici CG u NATO misiji na Kosmetu šamar tradicionalnoj CG, Skupština CG, 02.07.2018.

Close
Close