ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:371

Radunović - Vlast patentirala šverc cigareta, Skupština CG, 24.07.2018.

Đukanović - Svjedoci smo nevjerovatnog socijalnog raslojavanja u CG, Skupština CG, 24.07.2018.

Radunović Hrapoviću - Ljudi umiru čekajući na pregled, Skupština CG, 23.07.2018.

Radunović Gvozdenoviću - Želite da poslanici DF što manje kažu javno, Skupština CG, 23.07.2018.

Vučurović - Vlada se poigrava sa kućnim budžetima građana, Skupština CG, 23.07.2018.

Milutin Đukanović - Račun budžeta CG pun nelogičnosti, Skupština CG, 23.07.2018.

Bulajić - Zakon o nasilju u porodici se adekvatno ne primjenjuje, Skupština CG, 20.07.2018.

Jočić Hrapoviću - Dok vi ne žurite sa mamografima, raste broj maligniteta, Skupština CG, 20.07.2018.

Mandić Stankoviću i Višem sudu - Poslanici DF stoje iza riječi Kneževića, Skupština CG, 20.07.2018.

Aleksić - Manastir Sv. Sergija i Vakha na Bojani ostavljen zubu vremena, Skupština CG, 19.07.2018.

Aleksić - U Plavu režim ne uklanja spomenik balisti Isufu Čelaju, Skupština CG, 19.07.2018.

Vučurović Bogdanoviću - Od vlasti ni evra Srbima u oblasti kulture, Skupština CG, 19.07.2018.

Jočić Šehoviću - Vlast uvodi u školske udžbenike plagijate, Skupština CG, 19.07.2018.

Radunović - Dvostruki aršini Vlade po pitanju sankcija SAD i Rusiji, Skupština CG, 19.07.2018.

Close
Close