ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:328

Milutin Đukanović - RA za energetiku se ne pita ništa, Skupština CG, 29.06.2018.

Mandić Katniću - Ja nisam pripadao KOS-u kao vi, Skupština CG, 29.06.2018.

Mandić - Progonom DF se skreće pažnja sa sukoba kriminalnih klanova, Skupština CG, 29.06.2018.

Vučurović - U Tužilaštvu su ljudi koji koriste metode mučenja, Skupština CG, 29.06.2018.

Jočić Stankoviću - Sprovedite postupak mentalne ekspertize Katnića, Skupština CG, 29.06.2018.

Milutin Đukanović - Pravosuđe postalo servis Katnića, Skupština CG, 29.06.2018.

Radunović Katniću - Udarili ste mi na porodicu! | Skupština CG | 29.06.2018.

Mandić - Sistem Sudskog savjeta izigran, Skupština CG, 26.06.2018.

Radunović - Vlast drsko suspendovala ustav i zakone, Skupština CG, 26.06.2018.

Đukanović - Zakon o Sudskom savjetu je pravi državni udar, Skupština CG, 26.06.2018.

Jočić - Nezavisno sudstvo u CG ne postoji, Skupština CG, 26.06.2018.

Vučurović - Marković, Pažin, Bečić i Abazović slijepi poslušnici EU, Skupština CG, 26.06.2018.

Vučurović - Neshvatljiva saradnja CG i Turske u odbrambenoj industriji, Skupština CG, 22.06.2018.

Bulajić - Vlada želi da CG izigrava migrantsku tampon zonu, Skupština CG, 22.06.2018.

Close
Close