ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Ukupno:165

Aleksić Vukovićеvoj - Nije normalno graditi 800 m puta 2 godine, Skupština CG, 14.03.2018.

Budimir Aleksić - Saobraćajni sistem u CG neodrživ, Skupština CG, 14.03.2018.

Milutin Đukanović - CG je jedina zemlja u Evropi bez metra autoputa, Skupština CG, 14.03.2018.

Vučurović - RTCG opet postaje dio DPS partijske mašinerije, Skupština CG, 09.03.2018.

Marina Jočić - Vojnici VCG dobijali otkaze jer su Srbi, Skupština CG, 09.03.2018.

Milutin Đukanović - Odbor za bezbjednost se nije bavio "Državnim udarom", Skupština CG, 09.03.2018.

Vučurović - Izvještaj Odbora za bezbjednost podrška ANB za progon DF, Skupština CG, 09.03.2018.

Aleksić - Izbor Tužilačkog savjeta u korist diktature na vlasti, Skupština CG, 09.03.2018.

Vučurović - RTCG opet postaje dio DPS partijske mašinerije, Skupština CG, 09.03.2018.

Mandić - DF podržao Mladena Bojanića za predsjedničkog kandidata, Skupština CG, 09.03.2018.

Marko Kovačević u emisiji "Neskriveno", Srpska TV, 05.03.2018.

Andrija Mandić - Ja nikada ni od koga nisam bježao

Milutin Đukanović - Katnić mi je rekao da može Mandiću postaviti crni barjak na kuću

Andrija Mandić - Niko nikad nije bio napadnut od DPS kao DF, Skupština CG, 15.02.2018.

Close
Close