ОО Пљевља: Струњаш: Госпић ојадио 
                         пљеваљски

ОО Пљевља: Струњаш: Госпић ојадио пљеваљски "Водовод" за 60 000 евра

Дана 12. децембра 2017. године у својству народног одборника, упутио сам Захтјев за приступ информацијама директору ДОО „Водовод“ – Пљевља, Чеду Госпићу. Одговор на поменути захтјев добио сам тек након два мјесеца, 12. фебруара 2018. године, иако је Госпић по Закону о слободном приступу информацијама био дужан да ми у року од 15 дана одговори на поменути захтјев. Поменутим дописом тражио сам од пословодства Водовода да ми доставе податке о набавци машина које је вршило ово предузеће у последњих годину дана (доказе о расписаном тендеру и прикупљеним понудама, као и копију рачуна за купљене машине). 

Након два мјесеца од директора Госпића сам добио одговор у виду документације која није била предмет мог интересовања. Поменути захтјев сам упутио из разлога што сам од грађана обавијештен да су спорне машине набављене по цијенама које су далеко веће од реалних. Такође, из Водовода ми није достављен ни један спорни рачун, иако сам исте тражио на увид. 

Као народни одборник дужан сам обавијестити јавност да је локално предузеће ДОО „Водовод“ набавило следеће машине и алате и ХТЗ опрему по цијенама које су дате у табелама (слике у прилогу).  

Из датих табела се види да је директор Госпић набавком спорних машина, алата и ХТЗ опреме оштетио локално предузеће ДОО „Водовод“ за преко 60.000 евра. Овај износ је проистекао из мени доступних података. Зато смо од тужилаштва затражили да испитају све набавке  ВОДОВОДА преко компаније „MISScomMojkovac“ 

Из тог разлога сам против поменутог директора поднио кривичну пријаву Основном државном тужилаштву у Пљевљима, уз напомену да постоји основана сумња да починилац проневјере може уништити спорну документацију и да тужилаштво хитно мора предузети кораке којима ће то спријечити. 

Одборник НСД и ДФ у Пљевљима, Бојан СтруњашДатум: 15.02.2018
Close
Close