ПРИСТУПНИЦА

Име:

Презиме:

Матични број:

Име једног родитеља:

Адреса становања:

Насеље:

Mjeсна заједница:

Општина у којој живите:

Општина у којој гласате:

Контакт телефон:

Рођендан:

Слава: