Милутин Ђукановић: Општини Никшић
од Билећког језера 600.000 евра годишње!

Милутин Ђукановић: Општини Никшић од Билећког језера 600.000 евра годишње!

На састанку се говорило о многим темама од заједничког интереса, а посебна пажња је посвећена Билећком језеру. Том приликом је усаглашено да се, сходно односима који су важили до 1994. године, Општини Никшић исплаћује накнада за потопљено земљиште.

Оквирно, на годишњем нивоу, накнада би износила око 600.000 евра, а исплаћивала би се ретроактивно, за период од 1. јануара 2024. године па надаље. Овим је ријешено једно веома важно питање, које је безмало три деценије било запостављено.Датум: 27.05.2024.
Close
Close