Скупштина


Скупштина је највиши орган Нове српске демократије. Мандат Скупштине траје 4 (четири) године.

           

  
 
 Датум:
Close
Close